Privacyverklaring

Cupkiezer hecht waarde aan de privacy van lezers en quiz-gebruikers en begrijpt en erkent dat jouw privacy heel belangrijk is. Hieronder staat kort welke informatie wij ontvangen als je cupkiezer.nl bezoekt en welke stappen ondernomen worden om jouw informatie te beschermen.

Maar het allerbelangrijkste: Wij zullen nooit je persoonlijke informatie gebruiken om door te geven aan derden (tenzij het wettelijk verplicht wordt).

Cupkiezer

Cupkiezer (valt onder Nynkek), gevestigd in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@nynkek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cupkiezer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@nynkek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cupkiezer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Cupkiezer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cupkiezer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Cupkiezer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cupkiezer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cupkiezer gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb (dit zijn algemene cookies).
  • Google Analytics: op deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Cupkiezer gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Ik maak gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb voor gebruik van Google Analytics.
  • Social media cookies: op deze website is het mogelijk om de blogartikelen te delen op diverse social media kanalen waaronder Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest. Voor het functioneren van deze knoppen wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies – zodat de social media partij jou herkent op het moment dat jij een artikel en/of video wilt delen via social media.
    Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van mijn website direct kunnen delen met vrienden en/of andere gebruikers. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Cupkiezer heeft daar geen invloed op.

Affiliate links

Cupkiezer werkt samen met Bol.com, Tradetracker, daisycon en nalayachakana. Als er via Cupkiezer wat op die sites gekocht wordt, ontvangen wij een klein percentage.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cupkiezer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@nynkek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Cupkiezer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cupkiezer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@nynkek.nl

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie. Bijvoorbeeld door ons te mailen of te bellen.
    • Bewaartermijn van 1 jaar sinds laatste contact, om te reageren op jouw vraag of opmerking
  • Cupkiezer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn van jouw geanonimiseerde gegevens (dus ik weet nooit om wie het gaat) in Google Analytics is 24 maanden, zodat ik mijn statistieken kan terugkijken en eventueel de site daarmee kan verbeteren.

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijden worden aangepast.

Wil je reageren op dit bericht of wil je persoonlijk advies? Kom in onze besloten Facebookgroep!